Hat Music

The Stoner - Hat Music

Stordåd inträffar när Sveriges intressantaste jazzgrupp åker till den tjeckiska landsbygden och spelar in.

Lyssna i Spotify

2001 Hoob

Piano - Jonas Östholm
Bas - Nils Ölmedal
Trummor - Jon Fält
Saxofoner - Nils Berg
-