Duolia

Duplex - Duolia

Duoplatta med säreget uttryck.

Lyssna i Spotify

2013 NOR-CD

Saxofon - Harald Lassen
Bas - Christian Meaas Svendsen
-

duo