Dance of the Diaper Fairy

Per Störby Jutbring - Dance of the Diaper Fairy

Per Störby Jutbring är mest känd som kompositör och bandoneonspelare i New Tide Orquesta. Här första plattan i eget namn. Några kompositioner med fiol och cello. Resten pianostycken och improvisationer. Mycket fint.

Lyssna i Spotify

2013 Hoob

Piano - Per Störby Jutbring
Fiol - Malin My Wall
Cello - Johanna Dahl
-