Dance of the Diaper Fairy

Per Störby Jutbring - Dance of the Diaper Fairy

Per Störby Jutbring är mest känd som kompositör och bandoneonspelare i New Tide Orquesta. Här första plattan i eget namn. Några kompositioner med fiol och cello. Resten pianostycken och improvisationer. Mycket fint.

2013 Hoob

Musiker

Piano Per Störby Jutbring
Fiol Malin My Wall
Cello Johanna Dahl