Alla drömmars sång

Willemark, Öberg & Knutsson - Alla drömmars sång

Ny konstellation med tre unika musiker i Sverige. Fantastiskt.

2013 Country & Eastern

Musiker

Sång Lena Willemark
Saxofon Jonas Knutsson
Piano Mats Öberg