Hush

Nikki Iles - Hush

Nikki Iles med Rufus Reid och Jeff Williams. Enormt pianospel. Inspelad i Dae Bennetts (Tony Bennetts son )studio i New Jersey,

2012 Basho

Musiker

Piano Nikki Iles
Bas Rufus Reid
Trummor Jeff Williams

Taggar