Delphian Palace

The Splendor - Delphian Palace

Hoob 2011

Musicians

Piano Fabian Kallerdahl
Saxofoner Lisen Rylander Löve
Bass Josef Kallerdahl
Drums Lars "Lade" Källfelt